gauchebouton_hdroit

charenton

Restaurant.
Lyon (France, 69), 2006.

© Jacques Poitou 2017.